NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Pracujeme na novej stránke.

Stránka sa pripravuje.

Objednávanie pacientov na pľúcnu ambulanciu iba telefonicky na: +421 52 4414 294


Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
 
Adresa NÚTPCHaHCH
  Vyšné Hágy 1
  059 84 Vyšné Hágy
   
IČO 00227811
   
Tel.: +421 / 52 / 4414 111
Fax: +421 / 52 / 4497 715
   
Email: hagy@vhagy.sk
   
GPS: 49.12137559, 20.124388933
  49° 7' 16.9521234" N
  20° 7' 27.8001595" E


Telefónny zoznam -> 052/4414 a klapka: (spojovateľka 052/4414 111)

Fax na preklady medzi zdrav. zariadeniami: +421 / 52 / 4414 720
Pri výpadku tel. ústredne v prípade potreby volajte na tel. číslo 0903 991 107
Ďakujeme

 
 
 
Oddelenie Funkcia / miestnosť Meno Klapka
1. D Chodba   241
1. D Lekári   261
1. D Ordinácia   221
1. D Primár Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 284
2. A Chodba   234
2. A Lekári   254
2. A Ordinácia   214
2. D Chodba   242
2. D Lekári   262
2. D Lekári   456
2. D Ordinácia   222
2. D, 3. D Primár MUDr. Róbert Slivka, PhD. 281
3. A Chodba   233
3. A Lekári   253
3. A Ordinácia   213
3. A Vyšetrovňa   371
3. A, 4. A Primár MUDr. Imrich Jonner 467
3. C Chodba (B)   239
3. C Chodba (C)   240
3. C Lekári   260
3. C Lekári (2. p.)   599
3. C Ordinácia   220
3. C, 5. B Primár MUDr. Margita Bučeková 272
3. D Chodba   243
3. D Lekári   263
3. D Ordinácia   223
4. D Chodba   244
4. D Lekári   297
4. D Ordinácia   224
4. D, 5. D Primár MUDr. Jaroslava Havelková 277
4. p. hala Vestibul   400
5. A Chodba   235
5. A Lekári   255
5. A Lekári (6. A)   283
5. A Ordinácia   215
5. A Primár MUDr. Alexander Dančík 266
5. B Chodba   238
5. B Lekári   348
5. B Ordinácia   218
5. D Chodba   245
5. D Lekár   265
5. D Lekár   407
5. D Ordinácia   225
5. D Vyšetrovňa   207
7. B Chodba   246
7. B Lekári   268
7. B Ordinácia   217
7. B, 7. C, JIS, Operačné sály Primár MUDr. Dalibor Piovarči 285
7. C Chodba   247
7. C Lekári   267
7. C Ordinácia   227
Ambulancia Obvodný lekár MUDr. Eva Berešová 293
Ambulancia konziliárov     357
Centrum hrudníkovej chirurgie Chirurgická ambulancia   293
Centrum hrudníkovej chirurgie Inštrumentárky   296
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačné sály   311
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačné sály   312
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál I   289
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál II   290
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál III   730
Centrum hrudníkovej chirurgie Preväzovňa 6. C   206
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa I   291
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa II   292
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa III   731
Centrum hrudníkovej chirurgie Thorakoskopia   288
Centrum hrudníkovej chirurgie Vedúci inštrumentár Peter Zavacký 295
Chirurgická ambulancia   MUDr. Alexander Dančík 293
Ekonomické oddelenie Ekonomická riaditeľka Ing. Agáta Jenčová 418
Ekonomické oddelenie Ekonómka Viera Scholtzová 420
Ekonomické oddelenie Evidencia majetku Jana Šoltýsová 408
Ekonomické oddelenie Finančná učtáreň   419
FRO Elektroliečba   376
FRO Inhalácia   358
FRO Parafín   377
FRO Telocvičňa   378
FRO Vedúca rehabilitácie Mária Bachoríková 377
FRO Vodoliečba   375
Informátor Spojovateľka   111
JIS Lekár   480
JIS Ordinácia   299
JIS Vedúca sestra Mgr. Erika Tkáčiková 385
KAIM ARO I   230
KAIM Budiareň   236
KAIM Lekári   256
KAIM Ordinácia   229
KAIM Primár MUDr. Peter Šterbák 274
KAIM Šatňa sestier   481
KAIM Vedúca sestra Slávka Kontúľová 270
Kuchynka 1. D   486
Kuchynka 2. p.   474
Kuchynka 3. A   370
Kuchynka 3. p.   475
Kuchynka 4. D   488
Kuchynka 5. A   479
Kuchynka 5. C   483
Kuchynka 6. B   481
Kuchynka 6. C   484
Kuchynka 7. B   482
Kuchynka 7. C   485
Kuchynka 8. p.   476
Lekárska knižnica   Mgr. Mária Kačová 364
Mimoústavné zariadenia Kaderníctvo   388
Mimoústavné zariadenia Materská škola   594
Mimoústavné zariadenia Pedikúra   396
Mimoústavné zariadenia Pošta   387
Mimoústavné zariadenia Potraviny pri vrátnici   391
Mimoústavné zariadenia Potraviny v ústave   390
Mimoústavné zariadenia Stanica ŽSR   397
Mimoústavné zariadenia Stánok PNS   275
Mimoústavné zariadenia Textil   294
Mimoústavné zariadenia Základná škola   595
Nemocničná lekáreň 1. p   386
Nemocničná lekáreň Oddelenie zdravotníckych pomôcok   492
Očné oddelenie, 1. A Chodba   231
Očné oddelenie, 1. A Lekári   251
Očné oddelenie, 1. A Ordinácia   211
Očné oddelenie, 1. A Primár MUDr. Jarmila Fabianová 257
Očné oddelenie, 1. A Vyšetrovňa   369
Oddelenie funkčnej diagnostiky Bodytest, difúzia   334
Oddelenie funkčnej diagnostiky EKG   330
Oddelenie funkčnej diagnostiky Krvné plyny   331
Oddelenie funkčnej diagnostiky Lekár MUDr. Liana Weincziller 406
Oddelenie funkčnej diagnostiky Nitrograf   335
Oddelenie funkčnej diagnostiky Primár MUDr. Alena Gallová, MBA 280
Oddelenie funkčnej diagnostiky Služobná miestnosť I   331
Oddelenie funkčnej diagnostiky Služobná miestnosť II   339
Oddelenie funkčnej diagnostiky Spirografia   333
Oddelenie informatiky Informatik Šimon Biroščák 504
Oddelenie informatiky Technik Miroslav Ondrejkov 401
Oddelenie informatiky Vedúci odd. informatiky Ing. Jozef Zoričák 359
Oddelenie klinickej mikrobiológie Lekár MUDr. Tatiana Zajacová 305
Oddelenie klinickej mikrobiológie Myko bakt.   304
Oddelenie klinickej mikrobiológie Myko kultivácie   302
Oddelenie klinickej mikrobiológie Nešpecifické kultivácie   307
Oddelenie klinickej mikrobiológie Primár RNDr. Monika Poľanová 208
Oddelenie klinickej mikrobiológie Serológia   306
Oddelenie klinickej mikrobiológie Služobná miestnosť   314
Oddelenie klinickej mikrobiológie Vedúci laborant Mgr. Gabriela Faixová 313
Oddelenie klinických laboratórií Biochémia   324
Oddelenie klinických laboratórií Denná miestnosť   327
Oddelenie klinických laboratórií Hematológia   319
Oddelenie klinických laboratórií Imunológia   326
Oddelenie klinických laboratórií Krvná banka   320
Oddelenie klinických laboratórií Moče   325
Oddelenie klinických laboratórií Príjem materiálu   327
Oddelenie klinických laboratórií Primár MUDr. Alexandra Gažovičová 286
Oddelenie klinických laboratórií Vedúca laboratória RNDr. Martina Gánovská 300
Oddelenie rádiodiagnostiky Administratíva CT   343
Oddelenie rádiodiagnostiky CT   345
Oddelenie rádiodiagnostiky Digitálny RDg   346
Oddelenie rádiodiagnostiky Lekári   248
Oddelenie rádiodiagnostiky Primár MUDr. Oksana Dunajová-Jurčová 278
Oddelenie rádiodiagnostiky RDg 6. posch.   342
Oddelenie rádiodiagnostiky Služobná miestnosť   344
Oddelenie rádiodiagnostiky Sonografia   210
Oddelenie rádiodiagnostiky Vedúca RDg Alena Kavacká 341
Oddelenie styku s poisťovňami Referent OSsP   427
Oddelenie styku s poisťovňami Vedúca OSsP Ing. Alena Zoričáková 424
Patológia Laboratórium I   316
Patológia Laboratórium II   317
Patológia Laboratórium III   318
Patológia Lekár   271
Patológia Primár MUDr. Adela Vrbenská, PhD. 258
Personalistika a mzdy Mzdové účtovníčky   417
Personalistika a mzdy Vedúci PaM Ing. Július Mareš 416
Pneumologická ambulancia     293
Popis snímok     361
Právne oddelenie Referent pre VO a nákup Rudolf Scholtz 403
Právne oddelenie Referent VO a SMŠ Róbert Pastrnák 428
Prijímacia kancelária     423
Sklad CO     432
Sklad kancelárskych potrieb   Iveta Jurčová 499
Sklad potravín 2. poschodie Mgr. Anna Prašková 498
Sklad potravín 3. poschodie Mgr. Anna Prašková 496
Sklad potravín Kancelária Mgr. Anna Prašková 494
Sklad technického materiálu Kancelária Iveta Jurčová 448
Sociálna sestra   Mgr. Mária Kačová 362
Stravovacia prevádzka Diétne sestry   460
Stravovacia prevádzka Hlavná jedáleň   470
Stravovacia prevádzka Hlavná kuchyňa   463
Stravovacia prevádzka Jedáleň 3. poschodie   472
Stravovacia prevádzka Jedáleň 8. poschodie   473
Stravovacia prevádzka Mäsiareň   468
Stravovacia prevádzka Stravovacia referentka Mgr. Eva Kiššáková 461
Stravovacia prevádzka Vedúca Viera Veselá 458
Stravovacia prevádzka Vedúca servírok Viera Lukáčová 459
Stravovacia prevádzka Vedúci kuchár   462
Stravovacia prevádzka Výdaj stravy   493
Technické oddelenie Akumulátor   439
Technické oddelenie Čalúnik   449
Technické oddelenie ČOV   437
Technické oddelenie El. dielňa   443
Technické oddelenie El. rozvodňa   464
Technické oddelenie Elektrikári   440
Technické oddelenie Garáže   436
Technické oddelenie Kino balkón   455
Technické oddelenie Kino javisko   456
Technické oddelenie Kino kabína   454
Technické oddelenie Kotolňa   433
Technické oddelenie Manglovňa   430
Technické oddelenie Murári   444
Technické oddelenie Murári sklad   379
Technické oddelenie Práčovňa   477
Technické oddelenie Príjem prádla   429
Technické oddelenie Stolári   441
Technické oddelenie Strojovňa   434
Technické oddelenie Strojovňa - tel. ústredňa   452
Technické oddelenie Úpravňa vody   438
Technické oddelenie Vedúca chyžných   431
Technické oddelenie Vedúci kotolne   432
Technické oddelenie Vedúci OPČ Mgr. Štefan Rusnák 425
Technické oddelenie Vedúci PTO Mgr. František Ohalek 415
Technické oddelenie Vodoinštalatéri   450
Technické oddelenie Vonkajší   435
Technické oddelenie Výdaj prádla   469
Technické oddelenie Zámočníci   442
Technické oddelenie Zdravot. technik Jaroslav Stromko 395
Urologická ambulancia     293
Vedenie ústavu Generálny riaditeľ Ing. Jozef Poráč, MPH 412
Vedenie ústavu Medicínska riaditeľka MUDr. Alena Gallová, MBA 414
Vedenie ústavu Odd. krízového riadenia a bezpečnosti Ing. Marián Tocimák 500
Vedenie ústavu Sekretariát Emília Ondrejkovová 413
Vedenie ústavu Vedúca odboru OS PhDr. Jana Švecová, MBA 360
Vedenie ústavu Vedúci právneho odd. 405
Vrátnica     726
Vyšetrovacie zložky Bronchoskopia   351
Vyšetrovacie zložky Bronchoskopia dokumentácia   350
Vyšetrovacie zložky Empyém - V   352
Vyšetrovacie zložky Empyém - Z   353
Vyšetrovacie zložky Gastroskopia   351
Zdravotná dokumentácia     366
Zdravotná dokumentácia Archív Jarmila Bukovinová 365
Zdravotná dokumentácia Popis snímiek   361

 

Webmail